آقای روباه شگفت انگیز

کتاب آقای روباه شگفت انگیز

در رابطه با این کتاب:

Fantastic Mr Fox is a children's novel written by British author Roald Dahl. It was published in 1970, by George Allen & Unwin in the UK and Alfred A. Knopf in the U.S., with illustrations by Donald Chaffin. The first UK Puffin paperback, first issued in 1974, featured illustrations by Jill Bennett.

این کتاب شامل 18 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.