پنجره بزرگ

مجموعه مجموعه بدبیاری ها ، کتاب 3 : پنجره بزرگ

درباره‌ی این کتاب:

سپس بچه‌ها به خانه عمه ژوزفین فرستاده می‌شوند. عمه ژوزفین که روزگاری بسیار شجاع بوده پس از حوادثی عجیب که به مرگ پدر و مادر بچه‌ها نیز ربط دارد، اکنون از همه چیز وحشت دارد و در مورد دستور زبان بسیار سخت گیر است. باز کنت الاف با نقشه‌ای او را نیز از بین می‌برد و بچه‌ها را از غار کدلد به بیرون می‌کشد ولی باز نقشه‌اش ناکام می‌ماند.

این شامل 3 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.