جدیدترین عناوین

آپدیت‌های اخیر

جدیدترین دوره‌ها

ماهی روی درخت

مشاهده جزئیات

الیور تویست

مشاهده جزئیات

مجموعه های سطح بندی شده

مجموعه
کتاب های ساده

کتاب های سطح بندی شده ساده مخصوص زبان آموزان

  • سخت
  • 0 دقیقه
مجموعه
کتاب های متوسط

کتاب های سطح بندی شده متوسط مخصوص زبان آموزان

  • سخت
  • 0 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

سلسله کتاب های سطح بندی شده

قفسه کودکان

قفسه نوجوانان

مجموعه
مجموعه بدبیاری ها

به یاد داشته باش تمام جهانیان روزگاری به پایانی مشابه خواهند رسید اما مرگ با نجابت گنجینه ای است که هیچکس برای آن فقیر نخواهد بود.

  • خیلی سخت
  • 0 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

رمان های متن اصلی

کتاب
مردی به نام اوه

انسان ها چیزی هستند که انجام می دهند نه چیزی که می گویند.

  • خیلی سخت
  • 0 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

کتاب های غیر داستانی

همه‌ی دوره‌ها ->

مجموعه داستان

مجموعه
مجموعه بدبیاری ها

به یاد داشته باش تمام جهانیان روزگاری به پایانی مشابه خواهند رسید اما مرگ با نجابت گنجینه ای است که هیچکس برای آن فقیر نخواهد بود.

  • خیلی سخت
  • 0 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->