جدیدترین عناوین

آپدیت‌های اخیر

جدیدترین دوره‌ها

افسانه آکیلیس ( آشیل)

مشاهده جزئیات

مجموعه های سطح بندی شده

مجموعه
کتاب های ساده

کتاب های سطح بندی شده ساده مخصوص زبان آموزان

 • متوسط
 • 9479 دقیقه
مجموعه
کتاب های متوسط

کتاب های سطح بندی شده متوسط مخصوص زبان آموزان

 • متوسط
 • 5922 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

سلسله کتاب های سطح بندی شده

مجموعه
مرد عنکبوتی

کتاب های سطح بندی شده مرد عنکبوتی

 • ساده
 • 181 دقیقه
مجموعه
شرلوک هولمز

کتاب های سطح بندی شده شرلوک هولمز

 • ساده
 • 305 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

قفسه کودکان

قفسه نوجوانان

مجموعه
مجموعه بدبیاری ها

به یاد داشته باش تمام جهانیان روزگاری به پایانی مشابه خواهند رسید اما مرگ با نجابت گنجینه ای است که هیچکس برای آن فقیر نخواهد بود.

 • خیلی سخت
 • 3387 دقیقه
کتاب
کشتن مرغ مقلد

تو هیچگاه یک شخص را نخواهی شناخت، مگر اینکه از دیدگان او به جهان بنگری.

 • سخت
 • 735 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

رمان های متن اصلی

مجموعه
مجموعه بدبیاری ها

به یاد داشته باش تمام جهانیان روزگاری به پایانی مشابه خواهند رسید اما مرگ با نجابت گنجینه ای است که هیچکس برای آن فقیر نخواهد بود.

 • خیلی سخت
 • 3387 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

کتاب های غیر داستانی

کتاب
بی نظیر

دفترچه یاداشت آزادی مالی شما

 • خیلی سخت
 • 436 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

مجموعه داستان

مجموعه
مجموعه بدبیاری ها

به یاد داشته باش تمام جهانیان روزگاری به پایانی مشابه خواهند رسید اما مرگ با نجابت گنجینه ای است که هیچکس برای آن فقیر نخواهد بود.

 • خیلی سخت
 • 3387 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->