جدیدترین عناوین

آپدیت‌های اخیر

جدیدترین دوره‌ها

اشیای فانی

مشاهده جزئیات

من در تاریکی خواهم رفت

مشاهده جزئیات

آخرین اسب تک شاخ

مشاهده جزئیات

مجموعه های سطح بندی شده

مجموعه
کتاب های ساده

کتاب های سطح بندی شده ساده مخصوص زبان آموزان

  • سخت
  • 9479 دقیقه
مجموعه
کتاب های متوسط

کتاب های سطح بندی شده متوسط مخصوص زبان آموزان

  • سخت
  • 5922 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

سلسله کتاب های سطح بندی شده

مجموعه
مرد عنکبوتی

کتاب های سطح بندی شده مرد عنکبوتی

  • متوسط
  • 181 دقیقه
مجموعه
شرلوک هولمز

کتاب های سطح بندی شده شرلوک هولمز

  • متوسط
  • 305 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

قفسه کودکان

قفسه نوجوانان

همه‌ی دوره‌ها ->

رمان های متن اصلی

کتاب
بلندی

رمانی از استفن کینگ

  • خیلی سخت
  • 172 دقیقه

همه‌ی دوره‌ها ->

کتاب های غیر داستانی

همه‌ی دوره‌ها ->

مجموعه داستان

همه‌ی دوره‌ها ->