کتاب های خیلی ساده

مجموعه کتاب های خیلی ساده

در رابطه با این مجموعه:

کتاب های سطح بندی شده، کتاب های ساده ای برای تقویت واژگان و مطالعه گسترده هستند که مختص زبان آموزان تهیه می شوند تا به راحتی آنها را مطالعه کنند.

این مجموعه شامل 15 کتاب زیر است:

The man wakes up in an unfamiliar beautiful room and cannot get where he is and who he is. He is alone on the bed in an empty room with the expensive pieces of furniture. His head is hurting, he is very thirsty, but he is too weak to ask for help and falls asleep. Next time he is awake, another man comes in a black classic suit with a glass of water and a gun. He starts asking questions the man on the bed – who he is and what he was doing. The man with the gun hits the prisoner every time he does not get the answers. However, little by little the memory starts to return. Pieces by pieces the injured man is beginning to remember what had happened before he was hit in the back of his head. Then he hears voices out the door that say they need answers in two days or… the man doesn’t want to think what will be then

در کانزاس ایالات متحده آمریکا خبری از ساحره یا جادوگر نیست . اما گردبادهای زیادی می وزد و یک روز گردبادی شروع به وزیدن گرفت و خانه ی دوروتی را به همراه دوروتی و سگش توتو به هوا بلند کرد و به شهر اوز روانه کرد . در شهر اوز چهار ساحره و یک جادوگر معروف به نام جادوگر شهر اوز وجود دارد . دوروتی می خواهد به خانه اش به کانزاس برگردد اما چطور !؟ نمی داند . او به کمک احتیاج دارد . ساحره ی شمال به او می گوید به شهر زمردین برود و از جادوگر شهر اوز بپرسد . پس از آن دوروتی مترسک ( بی مغز) ، مرد حلبی ( بی قلب ) و شیر بزدل ( بدون شجاعت ) را می بیند اما آنها خودشان هم نیازمند کمک هستند . درنتیجه همگیشان جاده زرد آجری را به سمت شهر زمردین در پیش می گیرند . اما قرار است چه چیزی را آنجا بیابند ؟ جادوگر معروف شهر اوز چه چیز یا چه کسی است

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.