کتاب های خیلی ساده

مجموعه کتاب های خیلی ساده

در رابطه با این مجموعه:

کتاب های سطح بندی شده، کتاب های ساده ای برای تقویت واژگان و مطالعه گسترده هستند که مختص زبان آموزان تهیه می شوند تا به راحتی آنها را مطالعه کنند.

این مجموعه شامل 178 کتاب زیر است:

میسیای وحشی

افسانه های شهری

داستانهای وایکینگ

جزیره افسونگر

مرگ سفید

کشور وحشی

در میان حصارهای بلند

زورو

داستان واقعی پوکاهونتاس

سال اشتراک گذاری

جزیره گنج

چرخش پیچ

طوفان

قوهای نقره ای

خانواده رابینسون

داستانهایی از شب های عربی

روح خلبان

شبح اپرا

پیانو

مشکل سلول سیزده

فرزندان راه آهن

الماس راجا

خون بها رئیس قرمز

باغ مخفی

آسیاب بر ابریشم

چک میلیون پوندی

مومیایی

راز الگرا

شب اژدهای سبز

کابوس قبل از کریسمس

زنان شماره یک در آژانس کارآگاهی

چشمان مونتزوما

مرد ماهیگر و روحش

رایگان سوار

خانه ای کنار دریا

خانه ای در تپه

آخرین موهاکان

آخری اسب تک شاخ

گنجینه گمشده ی بادگا بی

تاجر ونیز

دیو و دلبر

پرنده خوشبختی و دیگر داستانهای پند آموز

گربه ی سیاه

جواهر آبی

قصه های کانتربری

مشتری

نفرین کاپیسترانو

راز باس دوگانه

داستان اورست

چشمان دریای شمالی

داستانهایی از پنج شهر

شهر سانیویستا

برکه ی قو

ماجراجویی هایی در زمین های سبز

هیولا

حقیقت طبیعت

مسیر خانه

آب در بیابان

لیگیا

من را در استامبول ملاقات کن

مورد اونیل - پلیس میامی

گم شدن در سیدنی

مستربین در شهر

شورش درکشتی موتینی

راز آب کانیستن

کارآگاه مدرسه ها

شماره شانس

آرزوی مرگ

خدانگهدار آقای هالیوود

گریس دارلینگ

وحشت هالووین

خانه همپتون

هنری هشتم و شش همسرش

خانه برای کریمس

جزیره دکتر مورائو

سفری به اعماق زمین

کتاب جنگل

فقط دوست های خوب

عدالت

له مورته د آرتور

تبادل زندگی

خط های زندگی

سوار رعد شو

غیبت امیلی

فرود در ماله استروم

«هری دالتن» (برازنان)، زمین شناس متخصص آتش فشان ها، برای تحقیق به شهری نزدیک قله ی آتش فشان اینک خاموش دانته می رود و از نشانه هایی در می یابد که آتش فشان هنوز فعال است. شهردار شهر که مادری مجرد به نام «ریچل واندو» (همیلتن) است، حرف او را می پذیرد، اما دیگر مسئولان به دلیل توریستی بودن منطقه، حاضر نمی شوند مردم را به فرار از شهر وادارند.

مرگ در یخچال

جهان های متفاوت

دراکولا

گوشواره از فرانکفورت

امیل و کارآگاه ها

اِما

چشم طوفان

پسری که نمی توانست بخوابد

شواهد در مورد آقای والدمار

سرنگونی خانه آشر

راه باشکوه آرام

گوتینگ کووفیگنال

خانوم یا ببر

ماسک مرگ قرمز

جعبه دراز

چاله و آونگ

گربه سیاه

گنجینه ریش مشکی

زن گربه ای

راز کیمیایی

بازی های دایره ای

سفر خطرناک

یکی از رفقا

زیبای خفته

بادبادک ساز

کاسه بلوطی

کوهستان لرزان

گزارشگر ستاره

این یک داستان عامیانه عربی است که در هزار و یک شب درج شده است. یک تاجر دو پسر داشت. هنگامی که تاجر درگذشت ، پسر بزرگتر اموال موروثی و همسر ثروتمندی گرفت. پسر کوچکتر علی بابا هیچ چیزی دریافت نکرد و با زنی فقیر ازدواج کرد. علی بابا نجار شد. یک روز در جنگل مشغول کار بود و هیزم جمع می کرد. ناگهان او چهل مرد را به رنگ سیاه روی اسب های سیاه دید. آنها به سنگی عظیم رسیدند و یکی از آنها گفت: "کنجد باز شو". اتفاق باورنکردنی رخ داد - سنگ ورودی به یک غار باز شد. همه داخل شدند. بعد از اینکه مردان سیاه پوست رفتند ، علی بابا هم نیز کار را کرد. او کلمات جادویی ، "کنجد باز شو" را گفت. سنگ از او اطاعت كرد و او وارد غار شد. نجار گنجینه های زیادی را در آنجا یافت و تصمیم گرفت تا چیزی را با او به دست آورد.

This is the mountain range called Cascade. It is located in the county seat of Seatal, Washington. At first glance, this is an extremely inappropriate place for an alien spacecraft to appear. But once a mysterious flying object is seen by the locals. No one believes in such nonsense. Aliens from another planet are in the United States? It is more like a cheap science fiction movie! Still the residents are excited by this news. Later the trinity of good inseparable friends and classmates - Barbara, Karen and Walter notice that one of the teachers in their high school is starting behaving extremely strange. Young, but extremely smart guys begin an independent investigation and soon they discover a very unexpected truth.

Jennifer Dale is sixteen years old American teenager who is 90dreaming about journalist career. She is excited about starting education at a high school. She and her friends dream about handsome and nice teachers, preferably men. They got some male, but their expectations weren't justified completely. Mr Stone is an teacher of English, his appearance very weird. He is cold, unemotional, has metallic voice like a robot. He shocked Jane and her friends at the very first day. Next day they noticed that he drinks strange liquid and takes black pills. His eyes changes their colour from time to time and he talks to sky during his walks outside! Guys have enough clues for considering that their teacher isn't a human. As says International Space Fan Club, constellation and a comet has met just a week ago in such way that there is a big possibility of alien's voyage on Earth.

Two friends Brian and David arrived in Brazil from a small English town to take part in the rally through the Amazon jungle. They have been travelling in Europe on the motorbikes and participating in all competitions. Now they are going to ride through the jungles. But there was one thing, which worried one of the boys. The local newspaper printed a note about the Indians, who lived in the jungles. The Indians were very unkind. They thought the miners were going to take their land. His friend didn't pay any attention to it. Wonderful competitions were waiting for them. The next four days were promising to be exciting! However, different things happen to the transport. There was something wrong with Brian's bike from the very start. Will Brian and David be able to win?

This story is about a redhead girl Anne, who wants to find her own place in this life very much. She lost her parents in infancy and didn't know anything about love and care. Despite of orphanhood and loneliness, she did not lose her kindness and optimism. Accidently she settled at a house of a man and a woman who were brother and sister. They lived lonely at a village on an island of Prince Eduard and were looking for a young assistant who could help with their farm. They wanted to take a boy for a such job, but eventually they got the talking Anne. The girl is smart and lively, she wants to share her kindness with everybody. But deep inside she even doesn't like herself. She doesn't like her name, her pale face with freckles and red pigtails. Her employers, who became her new parents decided to take care about her. Anne is growing, but inside she is still staying childlike and the very direct.

Liz is too tired as she lives a very busy life. She is studying and teaching; she is writing a book and learning Greek. But she has only 4-5 hours to sleep. In addition her husband left her for his young student. Liz had to leave London and her job. She still hasn't got over this, she is depressed and angry with her husband's betrayal. The doctor prescribed her to have a nice rest. So Liz moves to Greece and starts working for the archaeological university. Her new boss Stavros is really a nice man. Stavros is a specialist in the field of the ancient pots. He understands her and sends Liz to the island Sifnos, where he has his own house. The house is in a small fishing village. There Liz can rest in a company of Stavros' friends. Sifnos has a very exciting legend about Apollo's gold. But is it really a legend?

Alicia, Vicotia's friend, invited her to swimming competition. They had been friends since they secondary school. The organizer changed the swimmers' positions, leaving the first lane empty. The starting gun was fired and six bodies threw themselves into the water. The water around the second swimmer was turning red. Victoria jumped to the water and helped to lift that woman from water. The woman was dead a few minutes after this accident. Victoria told all necessary to policemen and she took Alicia to Victoria's house. Victoria wanted to know about what was going on in the swimming pool. Alicia did tell her nothing. At night the telephone rang and some voice in the telephone said her Alicia was lucky but at next time she won't...

This is a biography of a legendary actress and style idol in the Hollywood in the 1950-60. This book is about Audrey Hepburn. It's written in an easy and understandable language. The reader will get an opportunity to go through Audrey's sad and happy moments from birth till death. She was a kind and a gentle person with a smile on her face, as many her admires remember. But her life wasn't always happy. Her way to success was thorny. Her parents divorced when she was 6 and she survived the Second World War. Ballet was her dream but her appearance wasn't suitable for this kind of art as Audrey had overweight. The years of war and hunger solved this problem. She became very thin and fragile. When she became a bright ballet star, a film director noticed her beauty and grace. Audrey was invited for filming. From that moment her life changed forever.

It's a fantastic story of the most popular superhero Batman. Bruce Wayne was born in a rich and famous family in Gotham City in the USA. He hated the bats after he had fallen into the well where they attacked him. When he was a little boy, his parents were killed by the robber in front of him. A big suffering and a mental trauma were added to his phobia. Everything left a great scar on his soul. He blamed himself in his parents' death. He had been travelling the world looking for the answers. Desire for revenge and justice tormented him. Fate led him to Ducard from the League of Shadows. Ducard taught him the martial arts and helped to overcome his phobia of bats. Bruce Wayne came back to Gotham with the aim to restore order in his hometown. Now he knows how to use his fears in his favour.

Story of a man who has went into trances his entire life. He will spend hours or even days contemplating nearly nothing and is unable to control it. He is preparing to marry his cousin a woman named Berenice who has also become ill in fact it seems that the only part of her that remains healthy is her teeth. At some point she comes to visit him at night and she smiles. This triggers one of his trances and in that trance he pulls out all of her teeth.

It was in 1867 when first rumors about dangerous and horrible monster that lives somewhere in sea depths appeared. According to witnesses, this creature was enormous and could sink any ship. Many people claimed that it was just a very big whale, but this beast was twice bigger than the biggest known whale. When a Capitan of American ship named ‘Abraham Lincoln’ was gathering a team for monster hunting, he invited a famous writer and professor of sea world Aronnax to be an expert at expedition. Aronnax took his friend Conseil to be his assistant. Also on board was well-known whale killer Ned Land, who promised if they found the creature, only one of them would survive. Finally, after three months of sailing they have faced with their enemy in the middle of nowhere.

Old, cruel and mean Ebenez Scrooge hates joy and festivities. Maybe he would never changes but once on Christmas Eve he had an unusual dream. During the night three ghosts have visited Ebenez at his dreams. The first one is a Ghost of Past Christmas that shows to old man his past, places where he was born and lived. Also Ebenez sees his parting with bride that was only his own fault. Ghost of present Christmas shows a hard life of his clerk Bob Cratchit who lives in poverty because of low salary that Scrooge pays to him. Also second ghost shows how Scrooge's nephew Fred celebrates the Christmas. Although uncle was very rude to him, Fred and his family cheers for Scrooge health. The last ghost, the ghost of coming Christmas shows the most evil things…

When you reach sixteen in the UK you can leave school. But you can continue your education for two more years and pass advanced level exams (A level). Young people have to choose subjects to study. They have a choice - to study for a future career or just for fun. Usually many teenagers try to find a job to earn some money on holiday and at the weekends. Ellie has an ordinary teenager's life. She is seventeen and works at her father's shop. She tries to pass the exams at school. Ellie has something special apart from her contemporaries. She loves music and dreams to be a singer. Her favorite singer Murphy will come to Glastonbury with a music program. Ellie won’t be able to go to the concert because of her study and work. Ellie was in despair and was going to give up. However, the music shop announced a competition...

Mr Henry Williams is an excellent bank manager and has limited computer skills. He has a good network manager Mike who organized a new computer system in his bank. Everything was going well and when Mr Williams was in Bermuda in his mind, dreaming about holiday, he heard a scream of his staff. All system had crashed. It was awful, computers didn't want reboot. Doors were opened and closed when they wanted. Light turned off and turned on the same way. And a head of technology lost his access for system. Someone obtained full control of the bank. Virus was spread through e-mail and entire staff opened it. Mike was powerless to solve this problem and was fired immediately. The question appeared on display of a computer addressed to Mr. Henry. Someone asked him, was he ready for game?

The greatest comedy of genius British writer. This story takes place in a world of the magic, full of gods and elves. Theseus is the Duke of Athens, wants to marry Hippolyta. She is the Queen of the Amazons. They will get married in four days and waiting this day impatiently. Everyone in Athens are going to celebrate. Philostrate have to organise an entertainment for the citizens. At the same time Duke’s friend Egeus came to Theseus to help to resolve the problem with his daughter. She was going to marry to Demetrius, cause it was arranged by their families. But Hermia had fallen in love with Lysander and she wants to break off the engagement. According to old Athens’ law, Hermia should obey her father, otherwise, she has to be killed. Duke gives Hermia four days to decide her own future…

A father and his daughter are going to rest in a farm, far away from a loud city. The father is a detective inspector Rush. But he introduced himself as a bank employee to the housekeepers. The behavior of the house owners seemed quite strange to the policeman, but his daughter just wanted to have a nice holiday. There were no guests, except them. But everything was pointing, that many people lived at this farm. One day a strange silent man came to the farm. That night inspector Rush woke up. He heard the sound of the gun. The housekeeper assured him that there were some poachers near the farm. Next morning the mysterious guest disappeared. The inspector’s daughter found blood in the yard. So the suspicions weren’t groundless.

Private Nursing Agency sent a nurse Anne Harrison to a house of a famous writer Kitty Blakemore. Nobody seriously considered that she is ill, the woman had a reputation like hypochondriac. The nurse Anne notices after arriving at the house, that people surrounded Mrs Blackmore don't like her at all, because woman has a terrible temper. Mrs Blackmore doesn't have strong feelings for them either. Only person, who she loves from all her heart is her nephew, he is a local vicar. The Reverend John Palmer visits his aunt very often and always brings her a chocolate. Mrs Blakemore is sure, that somebody is poisoning her and tells about it to her new nurse. But nobody believes her and in vain. One morning they finds her dead.

Marilyn and Rick had been living happily together for several years. Their marriage was successful, their relationship was affectionate. Unfortunately they hadn't their own place to live. For the last few years they had been saving some money to buy their own house. In the end, when they had a certain sum, they started searching for the estate of their dream. Marilyn found an advertisement about a sale. She and Rick could afford this house. The couple got very excited. Finally their wishes came true. After they had moved into their house, the strange things started happening. Could it be a ghost? Marilyn decided to find out some information about their new home. Her investigation became more and more thrilling. An unexpected final is waiting for the readers.

There are many things people are ready to do when they need money. A modest journalist is forced to apply to the head of Marriner's Waxworks and ask to let him spend a night in this museum. There is a Murderers' Room. Many waxworks of the most terrific maniacs in the world are gathered there. It is terrifying to spend some time along in this room. A brave man, who agrees to spend a night in the museum, will get a fee. The journalist is going to do this. He also promises the head to write the article about Marriner's Waxworks into the famous newspaper. It will be a good advertising for attracting the visitors. The deal is easy. Now the journalist has to stay at night in the museum. The most terrible thing is the waxwork of one French maniac. He hypnotized his victims before to wrest their throats. The maniac is said to have died, but his body isn't found yet.

Because of the nail the boot was damaged. Without a boot, it was not possible to ride. Without a horse, the rider could not arrive on time. And without the rider all the battle was lost. This is a story about a poor Indian farmer named Raju, who has to work hard for pennies. Fifty rupees a day is his limit. But once, one man offers him to sell a kidney for thirty five thousand rupees. This is a lot of money. The Indian poor can’t earn such an incredible sum in his whole life. He decides to make this operation. Now Raju can buy pink and green halva and a bouquet of flowers for his beloved woman. He can buy whiskey for a blind old woman who loves to drink a shot before going to bed. The life of a poor farmer has changed for the better. After all, people live with one kidney. The main thing is do not pay attention to the pain.

Sooner or later everybody leaves the house where they grew up. They have to deal up with many things. If you are going to be an exchange student or just move and live with other people, you should know which conditions are comfortable for you and declare them in advance. Then you will be able to avoid awkward situations. The character of this story is a young foreign student. He entered the university in England. But he refused to live at the student hostel. He wanted comfort as he had in his native country. All he said in his requirements of the house was the availability of the desk in the bedroom. He moved to a house where a modern family lived. Their mother did not cook at all. There were only a fridge, a sandwich-making machine and a microwave in her kitchen. The family ate a frozen pizza during the day.

The first story tells us about a woman who had three sons. They lived in the village. The family was poor but happy. So the boys found a job. They received magical things as a salary. In the second story, you will learn about an evil queen, who had the most beautiful daughter in the world. The Queen didn't want to let her young princess get married. She just enjoyed the girl's torment. One day, a resourceful Prince appeared. The third story is about a poor man named Hans. He was happy and very cheerful until he met a witch. In the fourth story you will read about a fisherman who was poor and couldn't catch enough fish to feed his family. Once he got lucky. In the fifth story the main character is a king with ten sons and one daughter. Unfortunately his wife died. Soon a wicked stepmother came to the royal family.

The story is set in Salem, Massachusetts. The town is known for the witch hangings in 1692. That's why it's often called the Witch City. Megan and Kelly have recently moved here with their parents. Now it is late October and Halloween is approaching. Megan, Kelly and their classmates are very excited. They prepare costumes and decorations. Then they look for a place to celebrate. The children decide to visit one of the Salem Witch Museums for inspiration. In the museum something strange happens. Megan sees a scary old lady, even though the museum attendant assures her that the children are the only visitors. In the end the friends find an abandoned house near the cemetery and decide to have a Halloween party there. But the party turns out to be much scarier than they could ever imagine.

This book will introduce Ireland to you. This country is incredibly beautiful. There are many mountains and rivers. One can see emerald greenery there. Certainly, you have heard that the Irish are the most drinking people in Europe. That they are the descendants of the redheaded Celts. You have also heard about the Irish step and the pubs. There are lots of famous Irishmen. The book contains an overview on geography, sport, history, religion, language, music, dance and wars. It includes the descriptions of the most significant cities. The material is presented in a fascinating form as an experienced teacher created this book. The author teaches the course on Northern Ireland at the university. This writer is famous not only for writing historical novels but also for criminal ones. His books are very popular among the English learners.

A heroine of this story is a Latin American girl from a poor American emigrant family. She reached the tops in the show business, cinema and garment business. It was thanks to her nature talent and enormous diligence. Nowadays Jennifer Lopez is a recognized queen of pop music who drives men crazy around the world with her bright beauty. Her impressive success sets a great example for women. Jennifer’s biography is a vivid example of how a simple woman from an indigent family can achieve her goal through faith and diligence. It is a definite proof that everything is possible. Your life is in your own hands. Your fate depends on you. This book will inspire the reader to follow his cherished dream and change life for the better.

The adventure of David Balfour begins one summer morning when he leaves his house forever. After his parents' death, he wants to find his own place in life. He receives an unexpected letter written by his father before his death and addressed to his uncle. It changes David's plans and leads him to a place near Edinburgh called the House of Shaws, which has something to do with his inheritance. But the closer he gets to the place, the more odd seems the behaviour of everyone he meets along the way. Some people are surprised and look at him strangely, and others warn David to stay away from this terrible place.

Maria Stewart, the nee Queen of Scotland, experienced many events in her life. Each of them directly affected lives of her citizens and the whole country. Maria Stuart had been the queen of Scotland since infancy. Being the wife of Francis II, she ruled France for one year. She also claimed the English throne. The daughter of King James and the French princess, Maria, barely born, lost her father. She remained the only heiress of the monarch. The closest relative of Maria James Hamilton became the regent of the country. Later he insisted on the marriage between the young queen and Edward, the son of King Henry VIII of England. Maria Stuart went through many ordeals. She faced political intrigues. She also met her love. You can read her last letter. It tells how this fragile but strong woman coped with everything. The queen wrote this letter to her son for him to learn the truth about his mother.

Lisa Thomas has just graduated from the college. She has left her home in Seattle and has become a junior reporter at the Livingston Gazette in Texas. Now she has to cover the execution of Gary Pearson, a black man accused of murdering a well-respected judge. The journalist is nervous. This is the first time she has written about such kind of news. The only advice she receives is just to record the facts and not to get emotional. However, after the meeting with the convicted man Lisa seriously doubts that he is guilty. But under the pressure from her colleagues the woman doesn't share her suspicions in the article. On the day of Gary’s execution the real murderer shows up and confesses to committing the crime. But will this be enough for a stay of this execution and save an innocent man from death?

People often want to know what will happen after they die. They say if a person is good, he or she will definitely go to heaven. So if you are kind and polite, you have nothing to worry about. But what if our afterlife destiny doesn't depend on our behavior on earth at all? What if God keeps a secret from us? The main character of this story never smoked, drank or gambled during his life. He never hurt anyone in the hope of getting to heaven. But his dream is ruined when the man dies and finds out that his future is just a matter of luck. Will he still be able to get a place in heaven? And most importantly, is heaven as good as it seems? This story challenges our traditional beliefs and offers an alternative vision of what the afterlife is like.

The world-famous fairy tale was written by an English writer and mathematician in 1865. This book is one of the best examples of nonsense literature. In the fairy tale, the reader can see dozens of complicated philosophical, mathematical and linguistic jokes. In this story, we can find many interesting hidden meanings. The girl Alice spends her time on the river bank. She is bored. Suddenly she sees a strange white rabbit. The small animal has a big pocket watch in his paws and he is in a hurry. Alice follows the rabbit and falls into a hole. The curious girl finds herself in a phantasmagoric world inhabited by many anthropomorphic creatures. And this is only the beginning of her unusual, strange and surprising adventures.

Christina Rinaldi works at the National Museum. She loves her work and art is her great interest. In the morning, the director of the museum calls her to his office. There is an important job for her to do the famous Paris museum wants to send several expensive paintings to Buenos Aires. These artworks are need to be met and accompanied. Christina happily agrees. She herself wants to see these canvases in her hometown. Christina's mood is great for the rest of the day. This exhibition promises to be be very interesting. After work, Christine gets on her motorcycle and leaves the museum. The day is warm and pleasant. But on the way, she meets an armed man with an unusual bright tattoo around his neck. He notices the motorcyclist. Christina realizes that soon she will have new problems. It's time to forget about the paintings.

Reg and his wife Janet live in a house outside a village. They have a new neighbour – a young, quiet man. His name is Richard, he lives a solitary life and often behaves in a really strange way. He hates TV and loud music, prefers walking and keeps to a vegetarian diet. Besides, he always looks sad and even lonely. Naturally, the couple feels sorry for him. They try to help Richard whenever it is possible. But each time he refuses their help. Eventually, however, Janet manages to invite him to a party. But after the party something unexpected happens – the man falls gravely ill. Janet takes care of Richard and makes sure that he eats and behaves just like everybody else. But when the mystery behind the young man's malady is finally solved, it is too late to save him.

The police officer Helen Shepherd woke up from a telephone call. A new sergeant was calling her with a message. They found a body of a young woman on the beach near the Grand Hotel. The officer arrived at the crime scene. She started teaching her new colleague how to collect all possible clues and question the witnesses. According to the expert's words, the woman was killed from a blow to the head by a blunt object several hours ago. First 24 hours are the most important for the police when they solve crimes. After this time, it is very difficult to learn the truth and find the murderer. The boss of the victim makes some clarity. They had dinner yesterday in the evening at the hotel restaurant. The boss noticed a strange man who left the restaurant after seeing the girl. The boss was very concerned. He did not want their company to appear in the news about their colleague's death.

One of the most difficult decisions for a person to make is a choice, which defines future life. This story is about a young girl. She lives with her mother in Sri-Lanka. The girl has a close friend. They meet each other regularly. This is a very simple and cheerful guy, who likes to joke. He catches the prawns and cooks them on the beach. The young girl definitely likes him. The problem is that the boy does not give her any clarity about their relationship. There is also another man interested in her. A wealthy Australian wants to marry the girl and take her to Sydney, where he has a house. The mother wants her to marry the Australian, as she wants a better future for her daughter. The girl decides to talk to her bosom friend. She wants to know his true feelings about her.

Davy Crockett is a legendary personality for the United States of America. This is the first hero of this country, who lived when America just came into existence. Davy proved himself to be an excellent scout, hunter and politician. Davy refused the opportunity to build a brilliant career in the Congress and went to Texas. There he helped Americans men and women. He became the hero of the Alamo. The courage and strong spirit of this amazing officer changed the history of the country. Davy died, defending the fortress in Alamo. It happened during the War for Independence of Texas. Nowadays you can find a lot of books and movies about this man. Even our children can learn more about the great person thanks to the fascinating book.

Life is full of surprises! This day is one of the most fantastic and pleasant days for Nicole Leconte. She has just arrived at the railway station in the English town Norwich. She has to speak at the local university with her scientific report. Of course, Nicole did not expect that she would be met at the station like a star. Things have been changed so much since she studied in England. Scientists in France are considered ordinary people who have to get to the destination by themselves. Nicole got here not only a warm welcome but also the best room in the hotel, a delicious breakfast and a tour around the town. How great the state supports education in the UK! One girl Melanie met Nicole at the station. Melanie admitted that she had come to this profession thanks to Nicole's example. Melanie did not expect that the French scientist would be so kind and pleasant. Everything is so good, that it can't be the truth...

It happened half a year ago. Ray got a good job offer. Abi and Ray moved to Vancouver from England. Now Abu is studying at Film school. She is going to be a writer. After watching an interesting film in a screenwriting class she got a task. She has to write a story consisting of fifteen hundred words. Abi immediately saw a breath-taking thriller in her imagination. But her teacher warned her she couldn't include any dead bodies in the story. Abi should write about relationship between two people. What can be more boring? She is a good writer, who notices much in some ordinary things. Abi can create something interesting. Still, sometimes perceptive people cannot understand their closest surrounding. Soon Abi will write her own story based on the real events.

The name of the detective queen is known to everyone. The fans of the genre read her novels and revise the screen versions, guessing who the real killer is. The main characters of the stories of Christie - Miss Marple and Hercule Poirot are worldwide famous. These characters are different, only united by their brilliant mind. We know them well enough. But what do we know about the writer? This book will tell you the story of Agatha Christie. The growing up of Agatha Miller passes and she starts travelling. You will visit the countries and the continents with the future writer. The world will surprisingly change during the narration. You will be able learn about the personal experiences of Agatha and her first steps in literal creativity. This magnificent woman lived an extraordinary life.

One of the stories that appeared in the famous collection Games in the Twilight. Unlike the other writer's books, where women are main characters, Devoted son is about male characters. The book tells us about the relationship of the father and the son in a traditional Indian family. It raises the problem of old age and the loss of understanding between generations. The story is written in the style of realism with a lot of good quality humour. The main character is a student Rakesh. He is very respectful of his parents. He is very clever young man and once he gets the opportunity to go to the United States. Rakesh becomes a good doctor. But in order to take care of the aged parents, a successful doctor returns to his impoverished country. And after that an unexpected conflict between Rakesh and the father begins.

In the summer of 1910, a race began. A race to be the first man at the South Pole, in Antarctica. Robert Falcon Scott, an Englishman, left London in his ship, the Terra Nova, and began the long journey south. Five days later, another ship also began to travel south. And on this ship was Roald Amundsen, a Norwegian.

مردی تو یه اتاق زیبا و غیر آشنا بیدار میشه و نمیدونه کجاست و کیه . سرش درد می کنه . تشنه و گرسنست . ولی خیلی ضعیفه و باز به خواب میره ......

در کانزاس ایالات متحده آمریکا خبری از ساحره یا جادوگر نیست . اما گردبادهای زیادی می وزد و یک روز گردبادی شروع به وزیدن گرفت و خانه ی دوروتی را به همراه دوروتی و سگش توتو به هوا بلند کرد و به شهر اوز روانه کرد . در شهر اوز چهار ساحره و یک جادوگر معروف به نام جادوگر شهر اوز وجود دارد . دوروتی می خواهد به خانه اش به کانزاس برگردد اما چطور !؟ نمی داند . او به کمک احتیاج دارد . ساحره ی شمال به او می گوید به شهر زمردین برود و از جادوگر شهر اوز بپرسد . پس از آن دوروتی مترسک ( بی مغز) ، مرد حلبی ( بی قلب ) و شیر بزدل ( بدون شجاعت ) را می بیند اما آنها خودشان هم نیازمند کمک هستند . درنتیجه همگیشان جاده زرد آجری را به سمت شهر زمردین در پیش می گیرند . اما قرار است چه چیزی را آنجا بیابند ؟ جادوگر معروف شهر اوز چه چیز یا چه کسی است

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.