کتاب های خیلی ساده

178 کتاب | 991 فصل

فصل 08

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی فصل

CHAPTER EIGHT

A nice smile

Nick took the evening ferry back to Vancouver. He was tired and hungry, so he went down to get some dinner in the ferry restaurant.

The restaurant was busy and there was only one free table. Nick sat down quickly and began to eat. ‘I must get back to work tomorrow,’ he thought, ‘and forget about millionaires’ daughters and men with guns.’

‘Excuse me,’ somebody said. ‘Can I sit with you?’

Nick looked up. There was a pretty girl next to his table. He got up.

‘It - it’s OK,’ he said. ‘You can have this table. I don’t want it.’ And he began to move away.

‘Please don’t go,’ the girl said. ‘Stay and finish your dinner.’ She smiled at him. It was a nice smile. But Nick knew all about nice smiles. ‘I’m not hungry,’ he said. And he walked quickly out of the restaurant.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.