رویایی شبانه در اواسط تابستان

مجموعه کتاب های خیلی ساده ، کتاب 135 : رویایی شبانه در اواسط تابستان

درباره‌ی این کتاب:

The greatest comedy of genius British writer. This story takes place in a world of the magic, full of gods and elves. Theseus is the Duke of Athens, wants to marry Hippolyta. She is the Queen of the Amazons. They will get married in four days and waiting this day impatiently. Everyone in Athens are going to celebrate. Philostrate have to organise an entertainment for the citizens. At the same time Duke’s friend Egeus came to Theseus to help to resolve the problem with his daughter. She was going to marry to Demetrius, cause it was arranged by their families. But Hermia had fallen in love with Lysander and she wants to break off the engagement. According to old Athens’ law, Hermia should obey her father, otherwise, she has to be killed. Duke gives Hermia four days to decide her own future…

این شامل 7 زیر است:

هرمینا بر خلاف خواست پدرش نمی‌خواد با دمتریس ازدواج کنه و می‌خواد با لایسندر ازدواج کنه.

گروهی از مردان می‌خوان نقش‌هاشون رو برای نمایش روز عروسی دوک در جنگل تمرین کنن.

پادشاه پریان کاری می‌کنه لایسندر عاشق هلنا میشه.

پاک با جادوش سر باتوم رو سر الاغ می‌کنه و تیتانیا عاشقش میشه.

اوبرن می‌خواد دوباره اوضاع رو روبراه کنه.

تزئوس تصمیم میگیره لایسندر و هرمینا رو مجازات نکنه و همه در یک روز ازدواج کنن.

باتوم و دوستانش روز عروسی نمایش‌شون رو اجرا می‌کنن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.