مشکل سلول سیزده

مجموعه کتاب های خیلی ساده ، کتاب 20 : مشکل سلول سیزده

درباره‌ی این کتاب:

مشکل سلول سیزده

این شامل 6 زیر است:

پروفسوری شرط می‌بنده فقط با فکر کردن بتونه از سلولی خارج بشه.

دستگاه متفکر شرایط زندان رو بررسی می‌کنه و یه نامه به دکتر رنسام نوشته.

تمام تلاش‌های فرار دستگاه متفکر با شکست مواجه میشه.

یکی از زندانیان صدایی عجیبی در سلولش می‌شنوه.

دستگاه تفکر تونست از زندان فرار کنه.

دستگاه تفکر نقشه‌ی فرارش رو توضیح میده.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.