فرزندان راه آهن

مجموعه کتاب های خیلی ساده ، کتاب 21 : فرزندان راه آهن

درباره‌ی این کتاب:

فرزندان راه آهن

این شامل 9 زیر است:

خانواده‌ای زندگی خوشبختی داشتن، ولی ناگهان همه چیز تغییر می‌کنه و مجبور میشن مثل فقیرها زندگی کنن.

پیتر از ایستگاه راه‌آهن زغال سنگ می‌دزده و رئیس ایستگاه اونو می‌گیره.

بچه‌ها که پول تهیه‌ی احتیاجات مادر بیمارشون رو ندارن، از آقای پیر کمک می‌خوان.

بابی قطار خرابِ پیتر رو به میده راننده‌ی قطار تا تعمیرش کنه.

بچه‌ها شجاعانه جلوی حادثه‌ی بدی رو گرفتن.

بچه‌ها برای دربان ایستگاه تولد میگیرن.

بابی می‌فهمه پدرش به خاطر جاسوسی در زندانه.

بچه‌ها پسری که پاش رو شکسته بود رو نجات دادن.

پدر بچه‌ها به خونه بر می‌گرده.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.