له مورته د آرتور

مجموعه کتاب های خیلی ساده ، کتاب 82 : له مورته د آرتور

درباره‌ی این کتاب:

له مورته د آرتور

این شامل 11 زیر است:

پادشاه با کمک جادوگر با زن دوک مُرده ازدواج میکنه.

پسر واقعی پادشاه بعد از مرگ پادشاه شمشیر رو از توی سنگ بیرون میکشه.

آرتور می‌خواد با دختر پادشاه لدرگرانس ازدواج کنه.

جناب لانسولت جناب تورکوئین رو در نبرد شکست میده و میکُشه.

جناب لانسلوت سیزده شوالیه‌ی میزگرد رو به خاطر رابطه‌اش با ملکه میکشه.

جناب لانسولت ملکه رو از سوزونده شدن نجات میده.

پادشاه آرتور از جناب لانسلوت می‌خواد از قلعه بیرون بیاد و بجنگه.

پادشاه آرتور می‌خواد با جناب لانسولت صلح کنه ولی جناب گاوین مخالفه.

جناب لنسولت و جناب گاوین نبرد می‌کنن.

جناب مردرد به پادشاه خیانت می‌کنه.

پادشاه آرتور میمیره.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.