قتل عام

مجموعه: کتاب های خیلی ساده / کتاب: دیوی کراکت / فصل 8

کتاب های خیلی ساده

178 کتاب | 990 فصل

قتل عام

توضیح مختصر

تگزاس مستقل میشه.

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی فصل

فصل هشتم

قتل عام

روزها سپری شدن. نبرد ادامه پیدا کرد. غذا و مهمات کم بود. مردان آلامو با شجاعت جنگیدن. چیزی جلوشون رو نگرفت!

بعد از دوازده روز جنگ، ژنرال سانتا آنا کل ارتشش رو فرستاد به قلعه حمله کنن. در ششم مارس ساعت پنج صبح شیپورهای مکزیکی “دگولو” رو زدن. دگولو آهنگ جنگ بود. به معنای “مرگ برای همه” بود. زن و بچه‌های قلعه خسته و ترسیده بودن. وضعیت بسیار سخت بود.

مردهای آلامو “دگولو” رو شنیدن. پیغام رو گرفتن. ارتش ژنرال سانتا آنا از همه طرف به قلعه حمله کردن. نبرد وحشتناکی بود. همه شلیک می‌کردن. توپ‌ها در پرواز بودن. مردهای زیادی زخمی بودن. چند نفر کشته شدن. دیوی و مردان دیگه از قلعه دفاع کردن. دو بار مکزیکی‌ها رو فرستادن عقب.

بار سوم، مکزیکی‌ها وارد قلعه شدن. آدم‌های زیادی کشتن: زن و مرد و بچه. قتل عام بود!

جیم باوی جنگنده‌ی بزرگی بود. مردی قوی بود و هیچ‌وقت نمی‌ترسید. با چاقوی باوی مشهورش جنگید. سربازان مکزیکی زیادی کشت. آخر روز، سه تا سرباز مکزیکی جیم باوی رو کشتن.

دیوی و مردان دیگه تا آخر جنگیدن. سربازان دشمن زیادی رو کشتن. نبرد سختی بود. چهار تا سرباز مکزیکی دیوی رو با چاقوی درازی کشتن. دام‌گذار قدبلند و شجاع افتاد روی زمین!

فقط دو تا زن و بچه بعد از قتل عام زنده مونده بودن. ولی ژنرال سانتا آنا اونها رو نکشت. این زن‌ها و بچه‌ها برگشتن خونه.

مکزیکی‌ها جسد‌های مرده‌ها رو سوزوندن. پیروزی بزرگی برای ژنرال سانتا آنا بود. ۱۵۴۴ نفر رو در آلامو از دست داد.

۲۱ ماه آوریل ۱۸۳۶ ژنرال سم هاستون و ارتشش به ژنرال سانتا آنا حمله کردن. ژنرال هاستون ژنرال سانتا آنا رو زندانی کرد. بعد سانتا آنا پیمانی امضا کرد. این پیمان می‌گفت تگزاس مستقله! همه دیوی کراکت، جیم باوی، سرهنگ تراویس و مردهای دیگه رو به خاطر آوردن. به خاطر استقلال تگزاس مردن. تگزاس در ۱۸۴۵ یکی از ایالات ایالات متحده شد.

دیوی کراکت در طول زندگیش چیزی که باور داشت درسته رو انجام داد. با صداقت و عزمش قهرمان ملی شد. دیوی کراکت مثالی عالی برای روح آزاد آمریکا بود. دیوی در داستان زندگیش نوشت: “وقتی مُردم این قانون رو برای دیگران به جا میذارم: همیشه مطمئن شو حق با توئه، بعد جلو برو!”

متن انگلیسی فصل

CHAPTER EIGHT

The Massacre

The days passed. The battle continued. There was little food and ammunition. The men in the Alamo fought courageously. Nothing stopped them!

After twelve days of fighting, General Santa Anna sent all of his army to attack the fort. On March 6, at 5 a.m., the Mexican bugles played the “Deguello.” The “Deguello” was a war song. It meant “Death for everyone.” The women and children at the fort were tired and afraid. The situation was desperate.

The men at the Alamo heard the “Deguello.” They understood the message. General Santa Anna’s army attacked the fort from all sides. It was a terrible battle. Everyone was shooting. Cannon balls were flying. A lot of men were injured. Some men were killed. Davy and the other men defended the fort. They sent back the Mexicans twice.

The third time, the Mexicans entered the fort. They killed many people: men, women and children. It was a massacre!

Jim Bowie was a great fighter. He was a strong man and he was never afraid. He fought with his famous Bowie knife. He killed many Mexican soldiers. At the end of the day, three Mexican soldiers killed Jim Bowie.

Davy and the other men fought until the end. They killed many enemy soldiers. It was a desperate battle. Four Mexican soldiers killed Davy with a long knife. The tall, courageous trapper fell to the ground!

Only two women and two children were alive after the massacre. But General Santa Anna did not kill them. These women and children returned home.

The Mexicans burnt the bodies of the dead people. It was a big victory for General Santa Anna. He lost 1,544 men at the Alamo.

On April 21, 1836, General Sam Houston and his army attacked General Santa Anna. General Houston made General Santa Anna prisoner. Santa Anna then signed a treaty. This treaty said that Texas was independent! Everyone remembered Davy Crockett, Jim Bowie, Colonel Travis and the other men. They died for the independence of Texas. Texas became a state of the United States in 1845.

All through his life, Davy Crockett did what he believed was right. With his honesty and determination, he became a national hero. Davy Crockett was the perfect example of the American free spirit. In his life story Davy wrote, “I leave this rule for others when I’m dead: Always be sure you’re right-then go ahead!”

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.