خردش کن

کتاب خردش کن

در رابطه با این کتاب:

Four-time New York Times bestselling author Gary Vaynerchuk offers new lessons and inspiration drawn from the experiences of dozens of influencers and entrepreneurs who rejected the predictable corporate.

این کتاب شامل 48 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.