زندگینامه الکس فرگوسن

کتاب زندگینامه الکس فرگوسن

در رابطه با این کتاب:

Alex Ferguson - My Autobiography is the second official autobiography of Alex Ferguson, the former football manager and player. It was released on 30 October 2013 and covers the period from 2000 to 2013.

این کتاب شامل 27 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.