قدم زدن در جنگل

کتاب قدم زدن در جنگل

در رابطه با این کتاب:

A Walk in the Woods - Rediscovering America on the Appalachian Trail is a 1998 autobiographical book by travel writer Bill Bryson, describing his attempt to walk the Appalachian Trail with his friend Stephen Katz.

این کتاب شامل 21 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.