مجموعه کتاب های ساده

در رابطه با این مجموعه:

کتاب های سطح بندی شده، کتاب های ساده ای برای تقویت واژگان و مطالعه گسترده هستند که مختص زبان آموزان تهیه می شوند تا به راحتی آنها را مطالعه کنند.

این مجموعه شامل 16 کتاب زیر است:

 مرد فیلی
کتاب 1 : مرد فیلی

He is not beautiful. His mother does not want him, children run away from him. People laugh at him, and call him 'The Elephant Man'. Then someone speaks to him - and listens to him! At the age of 27, Joseph Merrick finds a friend for the first time in his life. This is a true and tragic story. It is also a famous film.

فصل 1. موجودی در فروشگاه

فصل 2. کارت

فصل 3. نامه ای برای مجله تایمز

فصل 4. اولین خانه مریک

فصل 5. مهمان ویژه

فصل 6. بیرون بیمارستان

فصل 7. آخرین نامه

 قله دانته
کتاب 6 : قله دانته

درس 1. فصل 01

درس 2. فصل 02

درس 3. فصل 03

درس 4. فصل 04

درس 5. فصل 05

درس 6. فصل 06

درس 7. فصل 07

درس 8. فصل 08

درس 9. فصل 09

درس 10. فصل 10

درس 11. فصل 11

درس 12. فصل 12

درس 13. فصل 13

 ترغیب
کتاب 8 : ترغیب

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.