سر ریچارد به جنگل بازگشت

مجموعه: کتاب های ساده / کتاب: رابین هود / درس 14

کتاب های ساده

100 کتاب | 1072 درس

سر ریچارد به جنگل بازگشت

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

CHAPTER 13 - Sir Richard of Lee Comes Back to the Forest

The next day, Sir Richard arrived.

‘Robin, my good friend,’ he said, ‘I have your money, and I am also bringing one hundred arrows for you and your men. My wife and her friends made them.’

‘You are a good man,’ Robin answered. ‘We are very happy about the arrows, but I will not take your gold. The abbot took that money last year - and yesterday the church gave it back to me!’ He told Sir Richard about the two churchmen and the bags of gold under their clothes.

‘Now,’ said Robin, ‘I would like to give you and your lady something. I would like to give your wife this beautiful white horse.

And for you, I have some fine clothes!’

The two churchmen arrived at the abbey later the next day and also told their story. The abbot was very angry.

‘Robin Hood is laughing now,’ he said, ‘but one day, the sheriff or I will kill him for this.’

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.