جهان گمگشته

مجموعه کتاب های ساده ، کتاب 11 : جهان گمگشته

درباره‌ی این کتاب:

Beloved of a young Ireland journalist Edward Malone told him she would marry only a hero. So he asked his boss, the news editor, to give him a dangerous mission. Thus, he was given a job to take an interview from an eccentric professor George Challenger, who hated any journalists. The first meeting with professor started with a fight. Fortunately, they has got on and Malone at last accepted unbelievable professor's story about a lost unexplored world where dinosaurs still live together with people. A few other people trusted Challenger as well, and they agreed to prove to everyone else existence of the lost world. Professor as the only one, who was on mysterious plateau before, led the way to Brazil. After hiring a few local guides, travelers started their unpredictable and exiting adventure.

این شامل 8 زیر است:

مالون میخواد کاری قهرمانانه بکنه.

ادوارد به دیدن پروفسور چلنجر میره.

ادوارد همراه پروفسور سامرلی و لرد جان راهی سفر اکتشافی میشه.

گروه وارد دنیای ناشناخته میشه.

گروه در سرزمین جدید دایناسورها رو می‌بینن.

ادوارد می‌فهمه انسان‌هایی در فلات زندگی میکنن.

گروه همراه هند با میمون‌های انسان‌نما جنگ میکنن و اونها رو شکست میدن.

گروه با یک دیوپکفالوس برمیگردن لندن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.