الماسی به بزرگی ریتزها

مجموعه کتاب های ساده ، کتاب 2 : الماسی به بزرگی ریتزها

درباره‌ی این کتاب:

John Unger is a young boy of sixteen years old, grows up in a rather rich family on the farm Hades at Mississippi. John has gone to the St. Midas' school outside the Boston - one of the best and the most expensive school in the whole world. The first two years of education has flown smooth. Every summer John went on holiday to some friends from school which lives at different fashion places. He was very amused that parents of all rich pupils from his class were very similar and almost the same. At second year of John's education he has met a boy Percy Washington. Although Percy wasn't friendly to all pupils at all, he became John's close friend. So when summer was approaching Percy offered him to spend all the holidays at his home. When they were making their way to Percy, he said that his father is the richest man all over the world, and was trying to defend his words also added that he have a diamond as big as the Ritz-Carlton Hotel.

این شامل 7 زیر است:

جان یک دوست خیلی ثروتمند به اسم پرسی داره و برای اولین بار میره خونشون.

پرسی داستان خانواده‌اش رو تعریف میکنه.

جان با کیسمین آشنا میشه.

کیسمین و جان تصمیم گرفتن ازدواج کنن.

کیسمین به جان میگه اونها مهمانانشون رو میکشن.

هواپیماها به کوه الماس و دره حمله میکنن.

جان، کیسمین و جاسمین تصمیم گرفتن برن هیدز.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.