انتظارات بزرگ

مجموعه کتاب های ساده ، کتاب 62 : انتظارات بزرگ

درباره‌ی این کتاب:

A young orphan boy Philip Pirrip, who is known as Pip grows up with has sister in her house, where was constantly insulted by her brother. A boy is fond of blacksmithing and the neighbour girl – Estella. Pip's dream is to marry with Estella, however, the blacksmith craft is obviously not in advantage of the arrogant neighbour. One day, the boy met an escaped convict who will change the whole boy's life. And soon, thanks to an anonymous donation Pip is sent to London to grow a brilliant gentleman.

این شامل 13 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.