داستان های شیطلانی و خنده دار

مجموعه کتاب های ساده ، کتاب 25 : داستان های شیطلانی و خنده دار

درباره‌ی این کتاب:

This is a collection of six incredible stories from the master of sarcasm Hector Hugh Munro, who is more famous as Saki. You may not know that he chose this pen-name after the monkeys, which lived in South America. They have a very calm and delicate character until you dare them. Hector was a shy and clever man. His stories are full of a subtle irony and sarcasm. The book starts from the story The opened window. A young man comes to his sister to the countryside, where he wants to improve his health. He goes to his neighbors and gets into a strange situation. The next story tells us about three kids, who gave a good lesson to their neighbor farmer. The farmer had killed their cat. Further you will meet two children, who composed a horrible story about a doll, etc.

این شامل 12 زیر است:

ورا تراژدی خاله‌اش رو برای آقای ناتل تعریف میکنه.

ورا داستان رو از خودش درآورده بود.

اوکتاوین گربه‌ی سه تا بچه‌ رو میکشه.

بچه‌ها اولویا رو از روی سقف میندازن پایین.

املین و برت داستانی برای عروسک در نظر میگیرن.

پسری مورلورا رو میخره و میندازه بشکنه.

کوناردین خدایی برای خودش ابداع کرده و اون رو میپرسته.

بالاخره کوناردین پیروز میشه.

کورنلیوس میگه به گربه حرف زدن یاد داده.

گربه‌ای که حرف زدن یاد گرفته بود، کشته میشه.

دو مرد که دشمنن زیر یک درخت گیر میفتن.

دو همسایه تصمیم میگیرن با هم صلح کنن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.