مظنون اصلی

مجموعه کتاب های ساده ، کتاب 35 : مظنون اصلی

درباره‌ی این کتاب:

A young woman was brutally murdered. When her corpse was discovered, Detective Chief Inspector Jane Tennison got the last chance to prove her abilities. She is a woman, who has been doing a man's job. She does not even have the authority she deserves. Now she will have to work quickly and qualitatively to catch the murderer. It is her duty to stop him before this maniac kills another victim. She is under a double pressure because she has to fight for the respect of her subordinates. These men hope she will stumble at any step on her way. Jane Tennison has no right to make a mistake. Otherwise, her professional carrier will be over. Suddenly another killed woman is found. This is the second body. Everything is being turned upside down...

این شامل 11 زیر است:

کارآگاه شفرد روی یک پرونده‌ی قتل کار میکنه.

شفرد میمیره و پرونده‌ی قتل رو تنیسون به عهده میگیره.

زن مقتول دلا مورنای نیست.

جسد دلا مورنای هم پیدا میشه.

تنیسون دفتر خاطرات دلا مورنای رو پیدا میکنه.

جین در برنامه‌ی تلویزیونی اطلاعاتی درباره‌ی کارن میخواد.

شاهد مارلو رو شناسایی نمیکنه.

تنيسون میفهمه‌ پرونده‌ی قتل اولدهام رو شفرد رهبری میکرده.

پیتر جین رو ترک میکنه.

تمام مقتول‌ها قبل از مرگ ناخن‌هاشون رو جایی لاک زده بودن.

مارلو اعتراف به قتل شش نفر میکنه. ‌

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.