بعد از حزب موج

مجموعه: کتاب های ساده / کتاب: حزب موج / درس 13

کتاب های ساده

100 کتاب | 1072 درس

بعد از حزب موج

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

CHAPTER 12 - After the Wave

David and Laurie went back to see Mr Ross. The room was now very quiet. ‘I’m sorry I didn’t believe you, Mr Ross,’ David said.

‘No, it was good that you didn’t,’ Ben told him.

‘Mr Ross, what’s going to happen now?’ asked Laurie.

‘I don’t know, Laurie,’ said Ben. ‘Perhaps we’ll have a class to talk about what happened today.’

‘I think it’s good that this happened, Mr Ross,’ said Laurie.

‘We all learned a lot.’

‘That’s nice of you,’ said Ben. ‘But I’m not going to teach the Wave again next year!’

David and Laurie smiled.

Ben watched the last students leave. He turned and saw Robert next to the television. The boy looked up. He began to cry.

It is very sad for Robert, Ben thought. He put his hand on his arm. ‘Let’s go for something to eat, Robert,’ said Ben. ‘There are some things I want to talk about.’

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.