فصل 25

مجموعه: کتاب های ساده / کتاب: مکبث / فصل 25

کتاب های ساده

100 کتاب | 1072 فصل

فصل 25

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی فصل

ACT FIVE SCENE SIX

(Dunsinane. A short distance from the castle gate. Enter Malcolm, Macduff, Siward and the Scottish and English armies. The sound of trumpets and drums) Malcolm: Stop. We are near enough.

(To his soldiers)

Throw down your leafy branches. Show yourselves as men. My noble uncle Siward, you and your good son will lead the first attack. Macduff and myself will be behind you. When the time is right, our soldiers will move forward to support you.

Siward: May luck go with you, my good Malcolm. We must take on the tyrant’s power tonight. We shall be beaten, if we fail to fight.

Macduff: Blow all our trumpets, give them all your breath to call all men to battle, blood and death!

(The armies move forward, to the sound of trumpets)

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.