فصل 01

مجموعه: کتاب های ساده / کتاب: مکبث / فصل 1

کتاب های ساده

100 کتاب | 1072 فصل

فصل 01

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی فصل

ACT ONE, SCENE ONE

Thunder and lightning. Out of the foggy air come three ugly old women, dressed in black. They are witches.

1st Witch: When shall we three meet again,

In thunder, lightning, or in rain?

2nd Witch: When the fighting is all done,

When the battle’s lost and won.

3rd Witch: Before night covers everyone.

1st Witch: Where’s the place?

2nd Witch: Upon the heath.

3rd Witch: There to meet with Macbeth!

All Witches: Fair is foul and foul is fair,

Flying through the dark and foggy air!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.