آیا ما به اندازه ی کافی باهوش هستیم که بدانیم حیوانات چقدر باهوش هستند؟

کتاب آیا ما به اندازه ی کافی باهوش هستیم که بدانیم حیوانات چقدر باهوش هستند؟

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن نمره: 3.9 از 5 این کتاب که به قلم فرانس دی وال به رشته تحریر در آمده، دیدگاه متفاوت درباره حیوانات مطرح می کند و کتابش را با این پرسش آغاز می کند که ما به عنوان انسان چه میزان هوشمندی داریم تا باهوشی حیوانات را کشف کنیم. فرانس دی وال این زیست شناس معروف و صاحب نام در فصل اول کتابش به این نکته اشاره می کند که برای درک بهتر یافته هایش باید ذهن خود را به‌عنوان یک انسان فراموش کنید. او در این باره می‌گوید: شاید شما به عنوان یک انسان نتوانید آن طور که باید و شاید این موضوع را درک کنید چرا که شما به عنوان اشرف مخلوقات قارید احساسات‌تان را با دیگران به اشتراک بگذارید، برای همین حتما برایتان سخت است اگر به شما بگوییم حیوانات چطور از هوش شان بهره می برند تا ابزار مورد نیازشان برای زندگی را تهیه کنند و حتی آن را بسازند...

این کتاب شامل 9 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.