خرد تسلط بر خشم

کتاب خرد تسلط بر خشم

در رابطه با این کتاب:

این کتاب به ما می آموزد که چگونه خشم مان را کنترل و از آن مراقبت کنیم، به این منظور باید به جنبه های بیوشیمی خشم توجه بیشتری داشته باشیم زیرا خشم نیز مانند ذهن و روان دارای ریشه هایی در جسم ماست. هنگامی که به تجزیه و تحلیل خشم مان می پردازیم می توانیم به عوامل روانی آن پی ببریم. همچنین باید توجه داشته باشیم که چگونه می خوریم، چگونه مصرف می کنیم و در زندگی روزمره چگونه جسم خود را اداره می کنیم.

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.