چارلی و کارخانه شکلات سازی

کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی

در رابطه با این کتاب:

Charlie and the Chocolate Factory is a 1964 children's novel by British author Roald Dahl. The story features the adventures of young Charlie Bucket inside the chocolate factory of eccentric chocolatier Willy Wonka.

این کتاب شامل 30 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.