کورالاین

کتاب کورالاین

در رابطه با این کتاب:

Coraline is a dark fantasy children's novella by British author Neil Gaiman, published in 2002 by Bloomsbury and Harper Collins. It was awarded the 2003 Hugo Award for Best Novella, the 2003 Nebula Award for Best Novella, and the 2002 Bram Stoker Award for Best Work for Young Readers.

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.