دراکولا

کتاب دراکولا

در رابطه با این کتاب:

Dracula is an 1897 Gothic horror novel by Irish author Bram Stoker. It introduced the character of Count Dracula, and established many conventions of subsequent vampire fantasy.

این کتاب شامل 27 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.