خشم و آتش

کتاب خشم و آتش

در رابطه با این کتاب:

Fire and Fury، Inside the Trump White House is a 2018 book by Michael Wolff and which according to Wolff, details the behavior of U.S. President Donald Trump and the staff of his 2016 presidential campaign and White House. The title refers to a quote by Trump about the conflict with North Korea.

این کتاب شامل 23 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.