چگونه یک کتاب بخوانیم

کتاب چگونه یک کتاب بخوانیم

در رابطه با این کتاب:

How to Read a Book is a 1940 book by Mortimer Adler. He co-authored a heavily revised edition in 1972 with Charles Van Doren, which gives guidelines for critically reading good and great books of any tradition. The 1972 revision, in addition to the first edition, treats genres, inspectional and syntopical reading.

این کتاب شامل 21 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.