نوبت درس دوم شما برای استفاده ی بهتر از نرم افزار زبانشناس رسیده. این درس در رابطه با یادگیری بهتر لغات هست. برای دیدن این درس در مرورگرتون روی لینک زیر کلیک کنید.

ورود به درس دوم