عشق مدرن

کتاب عشق مدرن

در رابطه با این کتاب:

عشق مدرن عنوان یکی از کتاب‌هاییه که در اواخر ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ تونست محبوبیت زیادی توی دنیا کسب بکنه.

این کتاب شامل 9 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.