پول، و قانون جذابیت

کتاب پول، و قانون جذابیت

در رابطه با این کتاب:

In this work, Esther and Jerry Hicks outline the secret behind the laws of attraction. They explain clearly how to focus your energy on manifesting prosperity.

این کتاب شامل 7 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.