هیولا

کتاب هیولا

در رابطه با این کتاب:

Monster is a young adult drama novel by American author Walter Dean Myers and was published by HarperCollins in 1999. It was nominated for the 1999 National Book Award for Young People's Literature, won the Michael L. Printz Award in 2000, and was named a Coretta Scott King Award Honor the same year.

این کتاب شامل 2 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.