رمز و راز ساعت قدیمی

مجموعه مجموعه قصه های نانسی درو ، سرفصل 1 : رمز و راز ساعت قدیمی

درباره‌ی این سرفصل:

The Secret of the Old Clock is the first volume in the Nancy Drew Mystery Stories series written under the pseudonym Carolyn Keene. It was first published on April 28, 1930, and rewritten in 1959 by Harriet Stratemeyer Adams. Nancy Drew is an 18-year-old high school graduate.

این شامل 4 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.