هرگز رهایم مکن

کتاب هرگز رهایم مکن

در رابطه با این کتاب:

Never Let Me Go is a 2005 dystopian science fiction novel by Nobel Prize-winning British author Kazuo Ishiguro. It was shortlisted for the 2005 Booker Prize (an award Ishiguro had previously won in 1989 for The Remains of the Day), for the 2006 Arthur C. Clarke Award and for the 2005 National Book Critics Circle Award. Time magazine named it the best novel of 2005 and included the novel in its TIME 100 Best English-language Novels from 1923 to 2005.

این کتاب شامل 8 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.