بازیکن شماره یک آماده

کتاب بازیکن شماره یک آماده

در رابطه با این کتاب:

Ready Player One is a 2011 science fiction novel, and the debut novel of American author Ernest Cline. The story, set in a dystopia in 2044, follows protagonist Wade Watts on his search for an Easter egg in a worldwide virtual reality game, the discovery of which will lead him to inherit the game creator's fortune.

این کتاب شامل 40 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.