ای رعد خروشان، فریادم را بشنو

کتاب ای رعد خروشان، فریادم را بشنو

در رابطه با این کتاب:

Roll of Thunder, Hear My Cry is a 1976 novel by Mildred D. Taylor, sequel to her 1975 novella Song of the Trees. It is a book about racism in America during the Great Depression. The novel won the 1977 Newbery Medal.

این کتاب شامل 12 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.