کتاب‌های پیدایش

کتاب کتاب‌های پیدایش

در رابطه با این کتاب:

کیت ، مایکل و اما در ده سال گذشته در یک یتیم خانه بودند...

این کتاب شامل 3 فصل زیر است:

زمرد اطلس

تاریخچه‌ی آتشین

محاسبه‌ی سیاه

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.