شاهزاده کاسپین

مجموعه سرگذشت نارنیا ، کتاب 2 : شاهزاده کاسپین

درباره‌ی این کتاب:

One year after their previous adventure, the Pevensie children (Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell) return to the magical land of Narnia and find that 1300 years have passed there. War has come to Narnia once again, and the children join forces with Prince Caspian (Ben Barnes) to overthrow the evil King Miraz and restore peace to the land.

این شامل 15 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.