سفر کشتی سپیده پیما

مجموعه سرگذشت نارنیا ، کتاب 3 : سفر کشتی سپیده پیما

درباره‌ی این کتاب:

Visiting their annoying cousin, Eustace, Lucy (Georgie Henley) and Edmund Pevensie (Skandar Keynes) come across a painting of a majestic ship called the Dawn Treader. Suddenly, the painting comes to life and draws the youths into Narnia, where they meet their old friend, King Caspian (Ben Barnes). Caspian is on a quest to find the seven lost Lords of Telmar, whose swords will save Narnia from an evil green mist that enslaves men's minds and bodies.

این شامل 5 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.