پایان طبیعت

دوره پایان طبیعت

در رابطه با این دوره:

پایان طبیعت کتابی است که توسط بیل مک کیبن نوشته شده و در سال 1989 منتشر شده است. این کتاب اولین کتاب در مورد گرم شدن کره زمین است که برای مخاطبان عام نوشته شده است. مک کیبن فکر کرده بود که بیان ساده این مشکل مردم را به اقدام تحریک می کند.

این دوره شامل 6 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.