کتاب گتسبی بزرگ

در رابطه با این کتاب:

A true classic of twentieth-century literature, this edition has been updated by Fitzgerald scholar James L.W. West III to include the author’s final revisions and features a note on the composition and text, a personal foreword by Fitzgerald’s granddaughter, Eleanor Lanahan—and a new introduction by two-time National Book Award winner Jesmyn Ward.

این کتاب شامل 9 فصل زیر است:

 فصل 01
فصل 1 : فصل 01

 فصل 02
فصل 2 : فصل 02

 فصل 03
فصل 3 : فصل 03

 فصل 04
فصل 4 : فصل 04

 فصل 05
فصل 5 : فصل 05

 فصل 06
فصل 6 : فصل 06

 فصل 07
فصل 7 : فصل 07

 فصل 08
فصل 8 : فصل 08

 فصل 09
فصل 9 : فصل 09

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.