قدرت عادت

کتاب قدرت عادت

در رابطه با این کتاب:

Why We Do What We Do in Life and Business is a book by Charles Duhigg, a New York Times reporter, published in February 2012 by Random House. It explores the science behind habit creation and reformation. The book has reached the best seller list for The New York Times, Amazon.com, and USA Today.

این کتاب شامل 11 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.