بازمانده روز

کتاب بازمانده روز

در رابطه با این کتاب:

The Remains of the Day is a 1989 novel by the Nobel Prize-winning British author Kazuo Ishiguro. The story is told from a first-person point of view, as were Ishiguro's two previous novels.

این کتاب شامل 12 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.