مديريت پول اصول كاربردي براي تعادل وضعيت مالي

کتاب مديريت پول اصول كاربردي براي تعادل وضعيت مالي

در رابطه با این کتاب:

بيشتر مردم خوب مي‌دانند با پول چه كار كنند؛ اما نمي‌دانند چگونه! امروزه بسياري از نويسندگان درباره پول، پول‌سازي و مديريت هزينه‌ها در زندگي، كتاب مي‌نويسند؛ ولي تاكنون كسي درباره مطالب و داستان‌هايي كه در اين كتاب مي‌خوانيد، سخن نگفته است؛ از اين رو پيشنهاد مي‌كنيم تمام مطالب آن را بخوانيد و با اجراي طرح‌هاي اثبات‌ شده‌اش، از شر بدهي‌هاي خود رها شويد و به استقلال مالي كامل برسيد.

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.