دوازده قانون زندگی

کتاب دوازده قانون زندگی

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن. نمره آدیبل: 4.6 کتاب « ۱۲ قانون زندگی » جردن بی پیترسون، از مطرح‌ترین کتاب‌های روان شناسی و موفقیت منتشر شده در سال ۲۰۱۸ است. دکتر پیترسون در این اثر با زبانی طنز، شگفت ‌آور و آموزنده به ما می‌گوید که چه سرنوشت تلخی در انتظار آنهایی است که بیش از حد انتقاد می‌کنند، چرا هر وقت گربه‌ای را در خیابان می‌بینید، همیشه باید نوازشش کنید، چرا مصریان باستان مقامی را می‌پرستیدند تا عشق فراوان خود را به والاترینِ خدایان ابراز کنند و وقتی مردم خشمگین، متکبر و کینه­ جو می‌شوند، در چه مسیرهای هراس ­انگیزی پا می‌گذارند. دکتر پیترسون در این کتاب، در تمام این وادی‌ها سفر می‌کند و نظم،آشوب، آزادی، ماجراجویی و مسئولیت را مورد بحث قرار می‌دهد و در نهایت حکمت دنیا را در ۱۲ قانون عملی و ژرف برای زندگی خلاصه می‌کند. کتابِ «۱۲ قانون زندگی» چیزهای عادی و مدرنِ علم، ایمان و طبیعت انسان را در هم می‌کوبد و در عین حال ذهن و روح خوانندگانش را دگرگون و بزرگ می‌کند. این ۱۲ قانون به ما کمک می‌کنند تا درست زندگی کنیم، بتوانیم وزنِ خودآگاهی خودمان را تحمل کنیم. بتوانیم دانش و‌ آگاهی از شکنندگی، ضعف و مرگ خودمان را تحمل کنیم، بدون این که احساس غم، خشم، حسادت و یا میل به انتقام ، تخریب و نابودی داشته باشیم.

این کتاب شامل 15 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.