هزار خورشید تابان

کتاب هزار خورشید تابان

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن/ امتیاز: 4.6/ رمان A Thousand Splendid Suns هزار خورشید تابان دومین اثر از خالد حسینی Khaled Hosseini نویسنده افغانستانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده است.کتاب هزار خورشید تابان چشم اندازی از ۳۰ سال اخیر افغانستان است. خالد حسینی در رمان هزار خورشید تابان، وفاداری و از خود گذشتگی یک زن به خانواده اش را بازگو میکند.

این کتاب شامل 11 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.