جرم متولد شده

کتاب جرم متولد شده

در رابطه با این کتاب:

Stories from a South African Childhood is an autobiographical comedy book written by the South African comedian Trevor Noah.

این کتاب شامل 22 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.