خانم رئیس

کتاب خانم رئیس

در رابطه با این کتاب:

شما دوست دارید یک خانم ِرئیس باشید؟

این کتاب شامل 11 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.